Zasady odwiedzania

Rezerwując stolik w Blues Cafe Kraków wyrażasz zgodę na spełnienie szeregu wymogów stawianych w interesie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich naszych gości. Z tych powodów, jest to zabronione:

onsterblues-krakow (1)
– Naruszenie porządku publicznego: przeklinanie, walka i wszelkie zachowania antyspołeczne wobec gości lub pracowników klubu.
– Hałas podczas koncertu: głośne mówienie, gwizdanie, wznoszenie głośnych toastów i wszelkie przejawy braku szacunku dla pracy artystów i komfortu innych gości. Wszystko to można zrobić przed, po lub podczas przerwy ☺.
– Picie napojów alkoholowych zakupionych poza klubem, bez wcześniejszej zgody (zbiórka korka).
– Konsumpcja wszelkich produktów nie zakupionych na terenie naszego klubu.
– Samodzielne przesuwanie mebli i łamanie ustalonego lądowiska bez wiedzy administratora.
– Przyjdźcie do placówki w stanie ciężkiego upojenia alkoholowego.
– Podejdź do sceny, usiądź na niej i dotknij instrumentów muzycznych.
– Palenie jakichkolwiek papierosów.
– Przenosząc każde zwierzę.
– Robienie nieautoryzowanych zdjęć lub nagrań wideo bez wcześniejszej akredytacji.
– Przyjeżdżajcie do instytucji w sportowych, brudnych lub podartych ubraniach.
– Zajmijcie miejsca w hali bez zgody administratora hali.
– Zamówić indywidualne apele i prywatne gratulacje dla muzyków lub innych pracowników klubu.
– Zostawcie dzieci bez opieki.
– W celu wyrządzenia szkód materialnych lub niematerialnych gościom, klubowi lub personelowi.
– Na wszystkie imprezy z wolnym wstępem obowiązuje zasada minimalnego zamówienia: 1000 rubli na osobę. W przypadku imprez z płatnym wstępem zasada ta nie ma zastosowania.
My również informujemy o tym:
Przedstawiciele ochrony są upoważnieni do uniemożliwienia osobom fizycznym wstępu do klubu bez wyjaśnienia przyczyn takiej odmowy. Są oni również upoważnieni do usunięcia z terenu klubu osób, które naruszają powyższe zasady.
Klub jest prywatną instytucją. Ustalone przez nas zasady nie mogą być kwestionowane przez gości. Zasady te są w pełni zgodne z obowiązującym prawem, ponieważ ich warunki są określone w ofercie i zgodnie z zasadami zamówienia publicznego mają zastosowanie do wszystkich klientów bez wyjątku. Proszę pamiętać, że przestrzeganie zasad jest niezbędne dla utrzymania przytulnej i przyjaznej atmosfery w klubie oraz bezpieczeństwa obecnych.